سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
 • اصفهان، خيابان ۲۲بهمن، مجموعه اداري اميركبير، شهرداري منطقه چهار
 • ۳۲۶۷۲۵۲۲ - ۳۲۶۷۳۵۵۲
 • ۳۲۶۷۳۵۵۲
 • منطقه 4
  منطقه 4

منطقه 4 با مساحت 133731 هکتار، از شمال به ميدان احمد آباد در مسير خيابان جي تا تقاطع خيابان همدانيان، از جنوب به پل اشكاوند در مسير زاينده رود تا ميدان بزرگمهر، از شرق به قسمتي به حدفاصل باغ رضوان تا جاده انرژي اتمي و قسمتي به كمربندي شرق و از غرب به ميدان بزرگمهر در محور خيابان بزرگمهر تا ميدان احمدآباد محدود مي شود.

: 133,731 نفر
: 1,135 هکتار
: 72 هکتار
: 9,372,184 مترمربع
 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
شنبه, 29 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 30 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 30 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 31 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 01 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 02 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 03 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه چهار